Hledáme svaté Josefy!

Blog o lásce k dětem a pěstounské péči podle sv. Josefa

Redemptoris Custos: Díl II.

Je čas na druhý díl apoštolské adhortace papeže Jana Pavla II., tentokrát zaměřené na první kapitoly Nového zákona. Svatý Josef vystupuje v roli manžela a otce.


Redemptoris Custos: poslání sv. Josefa podle Jana Pavla II. Díl I.

"Několik úvah o člověku,kterému Bůh „svěřil ochranu svých nejdrahocennějších pokladů,“ vydal Jan Pavel II. jako svou apoštolskou adhortaci v r. 1989. Česká Biskupská konference ji přeložila a poskytla všem zaujatým - a zde se nyní bude po kapitolách…


„On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy.“ (Mt 2,14-15)

Homilie na slavnost sv. Josefa v Brně (19. 3. 2002) Svatý Josef, pěstoun svaté rodiny a ochránce Církve, jehož slavnost dnes slavíme, je všem křesťanům přesvědčivým vzorem věrné vydanosti do vůle a prozřetelnosti Boží. V evangeliích se nám o něm…


Homilie Svatého otce o sv. Josefu

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a pěstnouna Ježíšova přišla Svatému otci Františkovi oficiálnímu zahájení jeho pontifikátu 19. března 2013. Homilii k této slavnosti i k patronu všeobecné církve přeložil Jiří Gračka a Česká biskupká…


Pěstounství nám dalo měkčí srdce

"Je velmi důležité připravit vlastní děti k přijetí nového člena rodiny. Vždy jsme vše s dětmi probrali, vysvětlili, snažili se v nich získat „spolupracovníky“. Je dobré na vlastní děti nezapomínat."


Pěstounství se nedá dělat pro peníze

Budoucí pěstoun by měl být připravený na to, že ho okolí, a možná i rodina bude podezírat, že to dělá pro peníze. Ale doporučila bych takovým lidem, aby si spočítali, kolik peněz je to na hodinu. Pěstounem nejste od 6:00 do 14:30, ale 24 hodin denně…


Ke svým dětem jsme si vzali další dvě

„Není žádný důvod, proč nepřijmout do rodiny dítě, které nás potřebuje.“


Co je pěstounství?

„Pěstounství jako forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahraditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné citové vztahy, čehož v rámci…