Podívejte se na spot se Sašou Rašilovem, který vznikl v rámci kampaně Hledáme rodiče na podporu pěstounské péče v ČR.

 

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.

Jsou situace, které zažijete JEN v rodině, proto hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení.